http://en.aup.nl/

Download this publisher's e-journal holdings (xlsx)

Content Type OA ? PCA ?
Journals Yes No
Books (Back List, Front List) No Yes

Request a holdings comparison

Portico provides a free holdings comparison service to compare a library’s journal or book holdings to the Portico archive.

Show:
 
All0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Titles (17) ISSN Status
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
0002-5275, 2352-1244
preserved
FORUM+ voor Onderzoek en Kunsten - for Research and Arts
0779-7397
preserved
Heredity, Memory and Conflict
queued
Internationale Neerlandistiek
1876-9071, 2214-5729
preserved
Journal of European Landscapes (JEL)
2452-1051
queued
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
0924-6304
queued
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)
0924-6304, 2543-1684
queued
Mens en Maatschappij
0025-9454, 1876-2816
preserved
NECSUS. European Journal of Media Studies
2215-1222, 2213-0217
preserved
Nederlandse Letterkunde
1384-5829, 2352-118X
preserved
Nederlandse Taalkunde 
1384-5845, 2352-1171
preserved
Pedagogiek
1567-7109, 2468-1652
preserved
Sociologie
1574-3314, 1875-7138
preserved
Taal en Tongval 
0039-8691, 2215-1214
preserved
Tijdschrift voor Genderstudies
1388-3186, 2352-2437
preserved
Tijdschrift voor Geschiedenis
0040-7518, 2352-1163
preserved
Tijdschrift voor Taalbeheersing
1573-9775, 2352-1236
preserved